MENÜ EN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

AKSA Enerji, küresel güç olma hedefine ulaşmada; sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eder; faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleştirir.

Hem iç paydaşları olan çalışanlarına hem de faaliyetleri boyunca etkileşimde bulunduğu tüm dış paydaşlara karşı sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde yönetilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında,

  • Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi,
  • Hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi,
  • Toplumsal gelişim için sorumluluk almayı,
  • Faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı,
  • Faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı,
  • Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri şikâyet kanallarını işlevsel kılmayı,
  • Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi

taahhüt ederiz.

Cemil KAZANCI
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı