MENÜ EN

Sınırları aşan güç

Aksa Enerji 7 ülkedeki enerji üretim santralleriyle
global bir enerji şirketidir.

HAKKIMIZDA

GLOBAL OPERASYONLAR

7 ülkede santral yatırımlarıyla global bir enerji şirketi olan Aksa Enerji, globalleşme yolundaki ilk adımını 2015 yılında atmıştır. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını Türkiye ve KKTC’den sonra yurt dışına taşımak için harekete geçen Aksa Enerji’nin ilk hedefi Afrika olmuş; Gana,
Madagaskar ve Mali’de kısa sürede kurup devreye aldığı enerji santralleriyle Afrika kıtasına açılmıştır.

 

Afrika kıtasındaki başarılı yatırım projelerinin ardından, Asya kıtasındaki ilk yatırımına Özbekistan’da adım atan Aksa Enerji, Taşkent ve Buhara’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz kombine çevrim santralleriyle portföyünü coğrafi olarak çeşitlendirmeye devam etmektedir. Aksa Enerji, 2021 yılının başında Kongo Cumhuriyeti’nde 50 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz santralinin işletme hakkına yönelik 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.

Aksa Enerji, coğrafi çeşitlilik stratejisiyle yurt dışında enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yatırımlarına devam etmektedir.

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali(900 MW)

DETAYLI BİLGİ

2008 yılında elektrik üretimine başlayan Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali toplam 900 MW kurulu güce ve 7 milyar KWsa yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye’nin en büyük doğal gaz enerji santrallerinden biri olan Santral’de 2 adet 300 MW gücünde Siemens SGT5-4000F gaz türbini, 1 adet 300 MW gücünde Siemens SST5-5000F buhar türbini bulunmaktadır.

Kombine çevrim üretim gruplarıyla %59 verimliliğe ulaşan Santral’in ultra düşük NOx yanma sistemine sahip gaz türbinleri ve yakın takip edilen yanma sıcaklığı sayesinde karbonmonoksit seviyeleri tek haneli olarak gerçekleşmektedir.

Santral ayrıca, 2021 yılı başında kaynakların verimli kullanımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi kapsamında “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali (270 MW)

DETAYLI BİLGİ

Türkiye’de özel sektör tarafından devreye alınmış, yerli kömür kullanan ilk santrallerden biri olan ve 2015 yılında elektrik üretimine başlayan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, yerli kaynakları ekonomiye kazandırarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından oldukça önemlidir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun linyit kömürü sahalarını özel sektöre açmasıyla birlikte Türkiye’nin ilk rödovanslı yatırımı olma niteliğini taşımaktadır.

270 MW kurulu güce sahip olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, Türkiye’nin akışkan yataklı kazan teknolojisi ile birlikte ıslak baca gazı arıtma sistemine sahip ilk santralidir. Bu teknoloji sayesinde yanma odasının altından verilen hava ile bir hava yastığı oluşturularak bu yastık üzerinde kömür ve kireç taşından oluşan katı yakıtla yanma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle, kömürün yanma odasında daha uzun süre kalması sağlanarak yanma reaksiyonunun daha düşük sıcaklıkta olması sağlanmaktadır. Bu durum çevre için zararlı olan NOx miktarını minimum seviyeye indirmektedir. 

Santral, kullanılan yakma ve arıtma teknolojileri ile Çevre Mevzuatı kapsamında tüm yasal gereklilikleri devreye girdiği 2015 yılından bu yana sağlamakta olup; Hava Emisyon, Atık Su Deşarjı ve Düzenli Depolama konulu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ne de sahiptir. 

Santral ayrıca 2020 yılı Eylül ayında TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ve 2021 yılı başında ise, kaynakların verimli kullanımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi kapsamında “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (147 MW)

DETAYLI BİLGİ

2011 yılında üretime başlayan Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 12 adet 9,7 MW gücünde Wärtsilä 20V34SG ve 1 adet 18,31 MW Wärtsilä 18V50SG gaz motoruna sahip olan Santral’de, en gelişmiş karbonmonoksit oksidasyon sistemleri mevcuttur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Enerji Santrali (153 MW)

DETAYLI BİLGİ

KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Enerji Santrali 2003 yılında üretime başlamıştır. Artan enerji talebini kesintisiz bir şekilde karşılamak üzere aşamalı olarak devreye alınan ünitelerle birlikte Santral’in kurulu gücü 153 MW’a ulaşmıştır. 8 adet 17,8 MW Wärtsilä 18V46 dizel motora sahip Santral, KKTC’nin enerji ihtiyacının yaklaşık %50’sini karşılamaktadır.

2011 yılında santralin kombine çevrim dönüşümü tamamlanmış, 8 adet Aalborg kazan ve 1 adet 13,5 MW Dresser-Rand türbini devreye alınmıştır. Santral’de DeSOx baca gazı temizleme sistemi bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile 2003 yılında yapılan beş yıllık sözleşme 2009 yılında 15+3 yıl olarak 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Santral, ABD doları bazında belirlenmiş satış tarifesi ile alım garantili satışlarına 2003 yılından beri devam etmektedir.

Santral, KKTC’nin en verimli elektrik üretim santralidir.

Gana Akaryakıt Enerji Santrali (370 MW)

DETAYLI BİLGİ

2015 yılında Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 370 MW kurulu gücünde akaryakıt enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin ABD doları bazında belirlenmiş bir tarife ile satışı konusunda 6,5 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya istinaden Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali akaryakıt santraline dönüştürülmüş ve ekipmanının bir kısmı Gana’ya nakledilmiştir. Mevcut ekipmanın kullanılmasıyla yatırım harcamalarından tasarruf elde edilirken, inşaat 9,5 ay içinde tamamlanarak santral hızlı bir şekilde devreye alınmıştır. 

Gana Akaryakıt Enerji Santrali, 2017 yılında faaliyete başlamıştır. Santralde, 332 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile satış yapılmaktadır. Santral’deki motorların çift yakıta (akaryakıt/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için çalışmalar devam etmekte olup 2021 yılı içerisinde dönüşüm projesinin tamamlanması planlanmaktadır.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali (66 MW)

DETAYLI BİLGİ

İnşaat çalışmalarına 2016 yılının son çeyreğinde başlanan Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nde Şirket portföyünde mevcut akaryakıt santrallerindeki ekipmanların kullanılması sayesinde yatırım maliyeti optimize edilmiş ve Santral 7 ay içinde hizmete girmiştir.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nde lisansları iptal edilen Hakkâri, Siirt Akköy ve İdil 2 santrallerine ait toplam 11 adet Wärtsilä motor kullanılmıştır. Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali, 66 MW kurulu güç ile 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmış olup, 20 yıllık garantili alım kapsamındaki 60 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile satış yapılmaktadır.

Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali (24 MW)

DETAYLI BİLGİ

2018 yılında, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nin yanında yer alan 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile alım garantili satış anlaşması imzalanmıştır. 

Santralde üretilen elektrik garantili alım anlaşması kapsamında ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile Jirama’ya satılmaktadır.

Mali Akaryakıt Enerji Santrali (60 MW)

DETAYLI BİLGİ

Mali Hükümeti ile 2016 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşaatına başlanan Mali Akaryakıt Enerji Santrali, 2017 yılının Eylül ayında 40 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Mardin Santrali’ne ait mevcut ekipmanların kullanılmasıyla yatırım maliyeti optimize edilirken, aynı zamanda faaliyete geçme süresi de ciddi ölçüde kısaltılmıştır. İnşaatı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde üretilen elektrik garantili alım kapsamındaki 30 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden Avro bazında belirlenmiş tarifeyle Mali Hükümeti’ne satılmaktadır. 

2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 20 MW kurulu güce sahip ek kapasite devreye alınmıştır. Böylelikle garantili alım kapsamındaki kurulu güç de 30 MW’dan 50 MW’a çıkmıştır. 

Kongo Doğal Gaz Santrali

DETAYLI BİLGİ

Aksa Enerji, 21 Ocak 2021 tarihinde, %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında Pointe-Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğal gaz santralinin işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.

Santralde kullanılan doğal gaz Kongo Cumhuriyeti yerel doğal gaz rezervlerinden tedarik edilmekte olup, üretilen elektriğin mevcut iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ihraç edilmesi planlanmaktadır.

Santralin yatırım süreci devam etmekte olup 25 MW’lık kurulu gücün 2022 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır. 

Özbekistan Taşkent A Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali

DETAYLI BİLGİ

Aksa Enerji, Asya kıtasındaki ilk yatırımına Özbekistan’da adım atmış ve Mayıs 2020’de Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin ABD doları bazında garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı ile imzalamıştır.

Taşkent A Santrali'nin bakanlık kabulü 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiş ve devreye alınmıştır. 

Özbekistan Taşkent B Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali

DETAYLI BİLGİ

Taşkent’te A Santrali’nin bulunduğu lokasyonda, bu santrale ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali daha kurulmaktadır. Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (“National Electric Grid of Uzbekistan”) ile yapılan anlaşmanın tadil edilmesiyle birlikte, Taşkent’te kurulacak olan her iki santraldeüretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satılacaktır.

Taşkent B Santrali'nin bakanlık kabulü 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiş ve devreye alınmıştır. 

Özbekistan Buhara Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali

DETAYLI BİLGİ

Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (“National Electric Grid of Uzbekistan”) ile yapılan ilave anlaşmayla, Taşkent’in güneybatısında bulunan Buhara’da 270 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmaktadır. Anlaşma, Buhara Santrali’nde üretilecek elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir. 

Buhara Santrali'nin bakanlık kabulü 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiş ve devreye alınmıştır.  

 

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri websitemizi ziyaret edin.

DETAYLI BİLGİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Aksa Enerji olarak insana ve doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle santral kurduğumuz bölgelerdeki toplumsal ve ekolojik yaşama katkı sağlayarak, sektörde örnek olacak uygulamalara imza atıyoruz.

Operasyonlarımızı paydaşlarımız üzerindeki sosyal etkileri dikkate alarak yürütüyor, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkın ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz.

 

DETAYLI BİLGİ