MENÜ EN

Yöneticilerimiz

Cemil KAZANCI
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

Cemil KAZANCI

Cemil KAZANCI
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Korkut ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Korkut ÖZTÜRKMEN

Korkut ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Korkut Öztürkmen, Robert Kolej'de lise öğreniminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında çift diploma almıştır. 1996-2007 yılları arasında Koç Holding'in Stratejik Planlama ve Enerji Grubunda iş geliştirme ve yatırımlardan sorumlu yönetici pozisyonlarında elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerindeki üretim, dağıtım ve satış değer zincirlerinde, dönemin özelleştirme ihaleleri de dahil olmak üzere, uluslararası ortaklıklarla birçok stratejik projenin geliştirilmesinde, finansmanında ve hayata geçirilmesinde roller almıştır. 2002 yılında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Öztürkmen, 2007-2009 yılları arasında; OMV Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye yapılanmasına ve enerji pazarına girişine liderlik etmiştir. OMV'nin özellikle global ve bölgesel büyüme stratejisine de katkı yaparak Nabucco doğal gaz boru hattı, doğal gaz toptan satış, doğal gaz depolama, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve ticareti konularında üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. 2009-2018 yıllarında OMV Türkiye Elektrik İş Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak; 600 milyon Avro'yu aşan Samsun doğal gaz santrali projesinin geliştirilip işletilmesi dahil OMV'nin global varlığa dayalı elektrik ticareti stratejisinin uygulanmasına liderlik etmiştir. 2013 yılında, İngiltere'deki Ashridge Business School'da ‘Power2Lead' üst düzey liderlik programını tamamlayan Öztürkmen, ayrıca Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek Türkiye enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmaya çalışmaktadır. Mayıs 2019- Ocak 2021 yılları arasında IC-İçtaş'da "Enerji Grubu Başkanı" olarak ve Enerji Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öztürkmen, Ocak 2021'de Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Korkut Öztürkmen, Aksa Enerji’de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de yürütmektedir.

Murat KİRAZLI
Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat KİRAZLI

Murat KİRAZLI
Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat Kirazlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi’nde Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. Şti.’nde başlayan Kirazlı, akabinde sırasıyla Deloitte’ta Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş.’de Enerji Ticareti Direktörü ve Limak Enerji Grubu’nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır. Kirazlı, Eylül 2014 tarihinde Enerji Ticareti Direktörü olarak Aksa Enerji Grubu’na katılmış ve daha sonra ticaret ve satıştan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Soner YILDIZ
Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)
Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi

Soner YILDIZ

Soner YILDIZ
Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)
Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi

Soner Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimi almıştır. İş hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’de makine mühendisi olarak başlamış ardından aynı kurumda 2000- 2004 yılları arasında Makine Bakım Departman Şefi olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra, sırasıyla ENKA’da Şef Makine Mühendisi, E.ON Holding’de Proje Geliştirme Kıdemli Mühendisi, RWE Türkiye’de Operasyon & Bakım Kıdemli Müdürü, Vito A.Ş.’de Termik Enerji Üst Düzey Yönetici, Acwa Power’da İş Geliştirme Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Enda Enerji Holding’de tüm operasyonlardan ve yatırımlarda sorumlu COO olarak görev yapmaya başlayan Yıldız, Ekim 2018 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ocak 2023 itibarıyla Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi olarak görevini de sürdürmektedir.

Cevdet YALÇIN
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)
Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi

Cevdet YALÇIN

Cevdet YALÇIN
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)
Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi

Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme lisans eğitiminin ardından New York Long Island University'de sertifika programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yalçın, 2010-2013 yılları arasında Deloitte & Touche'da Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanını almıştır. 2018 yılında Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yalçın, Ocak 2019- Aralık 2021 tarihleri arasında Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. Ocak 2022 tarihi itibarıyla vekaleten CFO olarak atanan Yalçın, Ocak 2023 tarihi itibarıyla asaleten CFO olarak görev almaktadır. Ocak 2023 itibarıyla Aksa Enerji İcra Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Senlav GÜNER
Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

Senlav GÜNER

Senlav GÜNER
Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Senlav Güner, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başlamıştır. Güner, sırasıyla ENKA İnşaat Sanayii A.Ş., Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Borulama Mühendisi, Devreye Alma Mühendisi, İntergen-Enka Adapazarı Gebze Santrali’nde Borulama Koordinatörü ardından İşletme Mühendisi ve Mekanik Bakım Mühendisi, ENKA Rijmond Hollanda Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Mühendisi, Rusya Sakhalin Adası’nda Exxon Mobil’de ENKA adına Devreye Alma Müdürü, Enka- Rusya Nizhnevartovsk Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Mühendislik Müdürü, Enka-Rusya Berezniki Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Müdürü, Enka-Erbil Doğal Gaz Santrali’nde Proje Müdür Yardımcısı, Gama Zakho ve Hartha projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmıştır. Ocak 2017’den bu yana Aksa Enerji Türkiye ve Kıbrıs Santrallerinden Sorumlu Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü olarak görev yapan Senlav Güner, mevcut görevine ek olarak Aksa Enerji’nin yeni yatırımı olan Özbekistan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nden de sorumlu olacak şekilde Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Murat ÇAPTUĞ
Batı Afrika Koordinasyon Direktörü

Murat ÇAPTUĞ

Murat ÇAPTUĞ
Batı Afrika Koordinasyon Direktörü

Murat Çaptuğ, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Haziran 2002 tarihinde Samsun Akaryakıt Enerji Santrali’nden, Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali’nde Proje Mühendisi olarak Aksa Enerji’ye katılan Çaptuğ, ardından 2003-2015 yılları arasında Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali Müdürü, 2015-2016 yılları arasında Gana Ülke Müdürü olarak görev yapmış; Eylül 2017 tarihinde ise Batı Afrika Santralleri Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Murat Çaptuğ, Temmuz 2019’dan bu yana Aksa Enerji’de Batı Afrika Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Selim DÖNMEZ
Yatırım Geliştirme Direktörü

Selim DÖNMEZ

Selim DÖNMEZ
Yatırım Geliştirme Direktörü

Selim Dönmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunudur. Profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Aksa Enerji’de Proje Mühendisi olarak başlayan Dönmez, 2008-2014 yılları arasında OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’de Proje Geliştirme Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Tic. A.Ş’de Enerji Yatırımlar Müdürü ve son olarak 2019-2021 yılları arasında ise Sumitomo Corporation Dış Tic. A.Ş.’de Departman Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Selim Dönmez Kasım 2021 itibarıyla Aksa Enerji Yatırım Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.