MENÜ EN

Ortaklık Yapısı

 

Ticari UnvanPay AdediSermayedeki Payı(%)
KAZANCI HOLDİNG A.Ş. 973.940.160 79,42
HALKA AÇIK 252.398.076 20,58
TOPLAM 1.226.338.236 100,00

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)
Ali Metin Kazancı 282,528,871.57 23,04
Şaban Cemil Kazancı 587,067,920.65 47,87
Mehmet Kazancı 57,265,417.61 4,67
Tülay Kazancı 47,039,450.18 3,84
Necati Baykal 9,739.02 0,00